Admiterea în clasa a V-a 2017

Începând din anul 2014, concursul de admitere a elevilor în clasa a V-a a Colegiului Național ,,Spiru Haret” are în vedere trei discipline de examen: limba și literatura română, matematică și limba engleză. Informații cu privire la regulamentul concursului și la programele de examen pentru fiecare disciplină le puteți afla consultând documentele atașate mai jos (PDF SI DOCX).

 

Regulamentul concursului ,,Micii spiriști” și programele disciplinelor de examen au fost aprobate în Consiliul de Administrație al CNSHB din data de 06.11.2013. 

CALENDARUL  DESFĂȘURĂRII  PROBELOR  DIN  CADRUL  CONCURSULUI  DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A


ÎNSCRIERI: pana in data 11.06.2017, între orele 11.00 – 17.00,  la secretariatul liceului.

   PLAN DE ȘCOLARIZARE 2016-2017: 1 CLASĂ A V-A – 30 DE LOCURI 

   CEREREA DE ÎNSCRIERE o puteți găsi în atașament (Word) sau o puteți procura de la secretariat;

TESTAREA:

17 IUNIE 2017 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ – SCRIS
18 IUNIE 2017-  LIMBA ENGLEZĂ –SCRIS ȘI ORAL

Pentru proba de limba română și matematică, candidaţii se vor prezenta în data de 17 iunie 2017, ora 10, oră când vor fi introduşi în săli. 
Proba începe la ora 10.30  şi durează 75 de minute la matematica si 45 minute la limba romana, astfel:


10.30-11.45- proba scrisă la matematică
11.45-12.00- pauză
12.00-12.45- proba scrisă la limba romană


Punctajul maxim pentru cele două discipline este 200: 100 puncte pentru limba română şi 100 de puncte pentru matematică.

Candidații vor avea asupra lor certificatul de naștere.

Pentru proba de limba engleză –scris- candidaţii se vor prezenta în data de 18 iunie 2017ora 9,30- proba se va desfaşura intre orele 10.00 – 11.00 . Proba orală de limba engleză  se va desfăşura în aceeași zi (ulterior celei scrise),  conform planificării ce se va afișa.

Punctajul maxim al acestei probe este 100.

Cele 30 de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017/2018 se vor completa în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut (punctajul maxim este 300).

Având în vedere prevederile art.(4) din Procedura ISMB Nr.12998/06.06.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, clase ce vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018, TOTI ELEVII ÎNSCRIŞI VOR SUSŢINE TESTUL DE APTITUDINI ŞI CUNOŞTINŢE LA LIMBA ENGLEZĂ!