Club European

Clubul European este un proiect inițiat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, vizând ,,formarea, comunicarea, informarea, deschiderea culturală și integrarea valorilor europene” în rândul elevilor. Scopul este acela de a crește calitatea educației pentru o cetățenie europeană, promovând respectarea drepturilor omului, protecția mediului înconjurător, respectarea tradițiilor și a identității naționale, solidaritatea.

OBIECTIVE SPECIFICE
  • Crearea în rândul elevilor a unui spirit european;
  • Întărirea toleranţei şi respectului reciproc;
  • Cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor copilului, responsabilizarea elevilor;
  • Protecţia mediului şi a patrimoniului naţional;
  • Îmbogăţirea cunoaşterii educaţiei interculturale;
  • Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi colaborare în rândul elevilor;
  • Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi comunicare;
  • Crearea la nivelul şcolii a unor structuri şi materiale informative care pot facilita proiectarea , implementarea şi evaluarea activităţii de educaţie europeană.

ACTIVITĂŢI:

Ø Cunoaşterea Europei, a ţărilor membre, a istoriei, culturii, artei şi literaturii europene;

Ø Cunoaşterea instituţiilor Uniunii Europene şi a atribuţiilor lor;

Ø Celebrarea unor sărbători europene: Ziua Mondială a Educaţiei, Săptămâna Educaţiei Globale, Spring Day, Ziua Europei, Ziua Mediului etc.

Ø Vizionări de  filme documentare pentru cunoaşterea Uniunii  Europene (colaborare cu Spațiul Public European);

Ø Călătorii virtuale/ imaginare prin capitalele Uniunii Europene;

Ø Vizite de studiu

Ø Concursuri

Ø Culegere şi selectare de informaţii de pe site-ul oficial al Uniunii Europene: www.europa.eu;

Ø Expoziţii pe teme de interes european;

Ø Dezvoltare de parteneriate şi acţiuni comune cu cluburi din ţară şi din străinătate.

ECHIPA: prof. Corina Buzoianu, prof. Ștefania Ciobanu
În data de 5 inie 2014, la C.N. ,, Spiru Haret”, s-a desfășurat activitatea-concurs ,,Spiru Haret în context european”. Au participat elevi de la următoarele licee: C.N. ,,Mihai Viteazul”, L.T. ,,Decebal”, L.T. ,,C.A. Rosetti”, S.S.C. ,,Nicolae Kretzulescu”, C.N. ,,Gheorghe Lazăr” și C.N. ,,Spiru Haret”. Concursul a inclus 3 runde: 1. Contribuția lui Spiru Haret la înțelegerea fenomenelor sociale; 2. Probleme de interes european în revista ,,Vlăstarul” (anii 1920-1940); 3. Absolvenți ,,Spiru” care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea culturii/științei în Europa.c1.JPG