Director adjunct: Constantinescu Alexandru - Matematică

 - Profesor de matematică, gradul 1, metodist- sector 

Experiența profesională :

 1. 1981-1996, Redactor-şef la Gazeta Matematică, S.S.M.R
 2. 1984-1988, Liceul Ind.  Spiru Haret ’’, Bucureşti
 3. 1988-1990, Liceul Ind.  Matei Basarab ’’, Bucureşti
 4. 1990-1996, Liceul Ind.  Spiru Haret ’’ Bucureşti
 5. 1992-2004, Consilier local
 6. 1996, Membru în comitetul de redacție al revistei Gazeta Matematică
 7. 1996-2000, Viceprimar Consiliul Local, sector 4, Bucureşti
 8. 2008, Director al C.N.  Spiru Haret ’’, Bucureşti

Studii :

 • 1970-1974, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr ”, Bucureşti, specializarea Matematică (clasă specială de matematică) , media examenului de bacalaureat: 9.83
 • 1975-1979, Universitatea de Matematică; Facultatea de Matematică
 • 1979-1980, Specializare Analiză Matematică, media examenelor de licenţă: 10
 • 1997, Atestat în Managementul general şi administrativ
 • 1998, Atestat în Competenţa funcţionarului public şi influenţa sa asupra performanţei organizaţiilor locale
 • 1997-1999, Cursuri de Management în Cadrul Facultăţii de Management al SNSPA
 • 2008, Cursuri în Managementul resurselor în instituţiile de învaţământ , în cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti
 • 2008, Certificat de absolvire cursuri Formator, 120 ore
 • 2008, Certificat de absolvire cursuri Evaluator de Competenţe Profesionale, 80 ore
 • 2008, Cursuri în Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, 26 ore
 • 2010, Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic, în programul „Managementul Educaţional”
 • 2011, Certificat de absolvire cursuri Mentor, 60 de ore

  E-mail: constantinescu_spiru@yahoo.com