Organizare

Spiru Haret pe scurt

 • În Spiru învață 1008 elevi ( gimnaziu - 80, liceu - 928), în două schimburi (V-VIII, XI-XII dimineața, IX-X seara)
 • O populație scolara provenită majoritar din categorii socio-profesionale favorizate

,,Ce-i cu Spiru ?"

 • O localizare intr-un spatiu de 12 000 mp in centrul Bucurestiului;
 • Un corp profesoral calificat, experimentat si stabil;
 • Indicatori de reusita pozitivi : excelente rezultate la examene si concursuri; orientare post-bac spre cele mai bune filiere;
 • Activitați perișcolare in dezvoltare: ateliere; activitați culturale si sociale; parteneriate externe; proiecte educative;
 • Activitatea pedagogică: să se ofere fiecarui elev o plus-valoare școlara pe masura nevoilor, capacitaților si ambițiilor sale;
 • Activitatea perișcolara: îndrumarea si educarea elevilor pentru o mai mare deschidere individuala si colectiva;
 • Viata școlara: o comunitate educativă liceană mai bine organizată, mai responsabilă si mai dinamică;
 • Funcționarea administrativă: calitatea serviciilor;
 • Funcționarea materială: continuitatea si coerența intr-un context de renovare dificilă.

Obiective generale

 • Facilitarea întalnirilor si schimburilor dintre profesorii școlilor generale si liceu;
 • Dezvoltarea practicilor si proiectelor pedagogice interdisciplinare;
 • Demersul concertat in practica didactică;
 • Valorizarea, facilitarea si dezvoltarea lucrului in echipa, cu valorizarea competențelor fiecăruia;
 • Mai buna organizare a programului de pregatire suplimentară;
 • Acțiune colectivă pentru o evaluare formativă;
 • Relație mai stransă si mai bine organizată cu familiile.

,,Ce vreți voi ?"

 • Înstituirea unui program de pregătire specială;
 • Crearea unui centru de excelență la nivelul colegiului pentru pregătirea elevilor cu dotări deosebite, cu sprijinul asociației parinților;
 • Valorizarea tuturor filierelor: stiințifica, filologica, stiințe socio-umane prin nivelul de calitate pedagogică si prin deschiderea la aporturile externe: intervențiile unor specialiști si experți, la initiațive individuale sau in cadrul unor parteneriate; participarea la diverse concursuri; conferințe si simpozioane; ateliere stiințifice si de creație etc;
 • Colaborarea elevilor din filiere diferite la proiecte comune;
 • Valorizarea dimensiunii internaționale, îndeosebi prin schimburi cu elevi straini;
 • Proiecte europene, in cadrul proiectului COMENIUS.
 • Ameliorarea programului, conținuturilor si modalitaților de intervenții pentru orientare (Ziua Porților deschise, conferințe);
 • Exploatarea mai sistematică a tehnologiilor informatice pentru difuzarea informației;
 • Întărirea dialogului și colaborării efective cu familiile in privinta orientării;
 • Sensibilizarea profesorilor la calitatea relațiilor profesor-elev si la ascultare;
 • Sensibilizarea permanentă a elevilor la echilibrul personal (minte, suflet, trup);
 • Conferințe despre fenomenele de presiune școlara si gestionarea stresului; dezvoltarea informației despre gestionarea timpului;
 • Continuarea acțiunilor umanitare pentru ajutorarea copiilor cu dezabilțtati, in colaborare cu asociația FICE;
 • Dezvoltarea acțiunilor de proximitate.

Obiective specifice si acțiuni

 • Continuarea acțiunilor de informare despre problematicile mediului durabil;
 • Continuarea acțiunii culturale: teatru, scriitură, muzică, dans, arte plastice, favorizând inițiativa individuală si colectivă; continuarea apariției revistei Vlăstarul si a revistei InSPIRația ca vectori de informare, reflecție, dezbatere, cultură;
 • Mai mare participare la manifestările culturale externe;
 • Pregatirea anuală a celor doua evenimente culturale ale liceului : Ziua Absolventului din 12 decembrie si Colocviile Harețiana din 15 februarie.

,,Ce se intâmplă mai exact acolo?"

 • dezvoltarea de actiuni culturale practicate intr-o limba straina : productie de texte de fictiune, publicare de articole in revistele scolii, teatru.
 • mobilizarea asupra problemelor de securitate individuala si colectiva ;
 • dezvoltarea la toate nivelurile a simtuluiresponsabilitatii, responsabilitatea personalului, responsabilitatea elevilor : responsabilitate in termeni de securitate, de calitatea vietii si muncii in colectiv.

1. a. intarirea si diversificarea legaturii scoala generala/liceu si primirea elevilor in clasa a IX-a

 • continuarea si dezvoltarea actiunilor de sensibilizare la comportamentele de adictie si de risc ; de educatie la igiena alimentara ; de preventie a stresului scolar ; de sensibilizare la problematica educativa privitoare la cunoasterea adolescentului.
 • recurgerea la specialisti si organisme de specialitate pentru sensibilizarea si formarea elevilor, familiilor si personalului scolii.
 • ameliorarea procedurilor si a reactivitatii in atribuirea de fonduri sociale;
 • inscrierea in dinamica promovarii egalitatii de sanse.
 • implicarea elevilor in instantele vietii colegiului, cu sensibilizarea, informarea si formarea la drepturile si indatoririle tuturor, si formarea specifica a elevilor delegati;
 • insusirea generala a regulamentului interior, ca instrument de referinta si de regularizare a vietii colective;
 • actiuni colective de sensibilizare la problemele de etica scolara.

1. b. dezvoltarea metodelor pentru o mai buna indrumare a elevilor in dificultate

 • favorizarea coordonarii si colaborarii intre servicii ;
 • cresterea reactivitatii in tratarea problemelor administrative ;
 • dezvoltarea calitatii generale a informatiei, in interior si in exterior;
 • responsabilizarea tuturor actorilor vietii colective la problemele de securitate;
 • exploatarea tuturor potentialitatilor tehnologiilor informaticii;colaborarea pentru reactivitatea in intretinerea si mentenanta generala.

1. c. sustinerea elevilor cu potential ridicat pentru a-si putea realiza toate ambitiile

 • Sediul: str.Italiana  nr.17, parter camera 12, sector 2, Bucuresti;
 • Numarul si data inscrierii in registrul special Judecatoriei sector 2 Bucuresti) - 38/30.04.2008;
 • Reprezentant legal: Dr.ec. Catalin Ghinararu;
 • Cod de inregistrare fiscala: 23915290/2105.2008


1. d. valorizarea filierelor de invatamant : calitatea pedagogica si deschiderea
1. e. ameliorarea procedurilor de informare si orientare 
1. f. dedramatizarea presiunii scolare

2. a. angajarea pentru oameni
    b. angajarea pentru mediul inconjurator
    c. angajarea in actiunea culturala
    d. deschiderea activa la international si practica lingvistica prin proiecte
3. a. informarea si formarea la problemele de securitate si de responsabilitate
    b. dezoltarea actiunii Comitetului de educatie pentru sanatate si cetatenie
    c. actiunea sociala in favoarea elevilor
    d. adeziunea individuala si colectiva la reguli si implicarea in viata liceului
4. calitatea serviciilor
5. functionarea materiala

In colegiul nostu exista Asociatia Parintilor Elevilor de la Colegiul National "Spiru Haret" Bucuresti.