Procedura de admitere in clasa a v-a

Începând din anul 2014, concursul de admitere a elevilor în clasa a V-a a Colegiului Național ,,Spiru Haret” are în vedere trei discipline de examen: limba și literatura română, matematică și limba engleză. Informații cu privire la regulamentul concursului și la programele de examen pentru fiecare disciplină le puteți afla consultând documentele atașate mai jos (PDF SI DOCX).

 

Regulamentul concursului ,,Micii spiriști” și programele disciplinelor de examen au fost aprobate în Consiliul de Administrație al CNSHB din data de 06.11.2013. 

CALENDARUL  DESFĂȘURĂRII  PROBELOR  DIN  CADRUL  CONCURSULUI  DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A


ÎNSCRIERI: Începând cu 21.05.2018, până în data 13.06.2018, între orele 11.00 – 17.00,  la secretariatul liceului.

   PLAN DE ȘCOLARIZARE 2018-2019: 1 CLASĂ A V-A INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ – 30 DE LOCURI 

   CEREREA DE ÎNSCRIERE o puteți găsi în atașament (Word) sau o puteți procura de la secretariat;

TESTAREA:

16 IUNIE 2018 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI MATEMATICĂ – SCRIS
17 IUNIE 2018-  LIMBA ENGLEZĂ –SCRIS ȘI ORAL

Pentru proba de limba română și matematică, candidaţii se vor prezenta în data de 16 iunie 2018, ora 9.30, oră când vor fi introduşi în săli. 
Proba începe la ora 10.00  şi durează 90 de minute la matematica si 60 minute la limba romana, astfel:


10.00-11.00- proba scrisă la limba romană
11.00-11.30- pauză
11.30-13.00- proba scrisă la matematică


Punctajul maxim pentru cele două discipline este 200: 100 puncte pentru limba română şi 100 de puncte pentru matematică.

Candidații vor avea asupra lor certificatul de naștere sau carnetul de elev vizat pe anul în curs.

Pentru proba de limba engleză –scris- candidaţii se vor prezenta în data de 17 iunie 2018ora 8,30. Proba se va desfaşura astfel:
-proba scrisă 9.00-10.00
-proba orală de la 11.00

Punctajul maxim al acestei probe este 100.

18 iunie 2018 - afişarea rezultatelor; în intervalul orar 14.00 -17.00 se pot depune eventualele contestaţii

19 iunie 2018 - soluţíonarea contestaţiilor depuse

20 iunie 2018  - afişarea rezultatelor finale

Cele 30 de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018/2019 se vor completa în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut (punctajul maxim este 300).

Având în vedere prevederile art.(4) din Procedura ISMB Nr.12998/06.06.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, clase ce vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018, TOTI ELEVII ÎNSCRIŞI VOR SUSŢINE TESTUL DE APTITUDINI ŞI CUNOŞTINŢE LA LIMBA ENGLEZĂ!